kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
RODO z dnia 25 maja 2018 przez Instytut Rozwoju Osobistego EUPHONIA, Ludwika
Pugeta 5/4 Wrocław i oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne i oraz, że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych
osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.